• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile, Costume, Garment and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design
 ระบบสารสนเทศนักศึกษา
1. ระบบนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาตร์ Link

 

ข้อมูลสำหรับนักศึกษา

1.  ผลการจัด PT ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการละคอน Download
2.  ผลการจัด PT ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ Download
3.  ปฏิทินการศึกษา 2560 Download

 

Template ศิลปะการแสดงนิพนธ์                                                                                 คลิก

1.

 ไฟล์ส่วนปก

Download

2.  ไฟล์ส่วนเนื้อหา

Download

3.  ไฟล์ส่วนหลัง

Download

 

Link ทั่วไป

 

 

Link สำหรับนักศึกษา

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601 

 

Our location