• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile, Costume, Garment and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile, Costume, Garment and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design
 
            นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยการ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชนะเลิศการการแข่งขันออกแบบแฟชั่นในโครงการ Sakura Collection 2018 Asia Students Awards in Thailand ประกาศผลในงาน Japan Expo 2018 ณ Central World ในวันที่ 26 มกราคม 2561
ฮิต: 44

ทีมนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ใน"การประกวดลายผ้าเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 " โครงการพัฒนาลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ไหมไทย ประจำปี 2560
ณ อิมแพคเมืองทองธานี วันที่ 14 กค. 2560

ฮิต: 51

 

 

นส.ณัฐวิกา บุญอาจ น.ส. สัจวลี สุขพันธ์ และ น.ส. ระชา สำเรืองจิตร นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ได้รางวัลชมเชยจากโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2017 29 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ศิริกิต

ฮิต: 14

              ขอแสดงความยินดีกับทรงเผ่า บำเพิง และ ณัฐวิกา บุญอาจ ศิษย์เก่าและนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ. ผู้เข้ารอบสุดท้ายในการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 (Innovative Craft Award 2017 : Young Designer Selection) วันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา