• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile, Costume, Garment and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

              ขอแสดงความยินดีกับทรงเผ่า บำเพิง และ ณัฐวิกา บุญอาจ ศิษย์เก่าและนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ. ผู้เข้ารอบสุดท้ายในการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 (Innovative Craft Award 2017 : Young Designer Selection) วันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา

 

ฮิต: 124

            ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วุฒิไกร ศิริผล อาจารย์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.
ที่ได้รับรางวัลที่ 3 จากโครงการYoung Creations Award: Upcycling 2016 การประกวดผลงานออกแบบสิ่งทอจากวัสดุเหลือใช้
จากผลงานสิ่งทอเส้นด้ายจากขวดพลาสติก ซึ่งจัดโดย Messe Frankfurt ในงานจัดแสดงสินค้า Heimtextil ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้า
สิ่งทอภายในบ้านและอาคารที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีการจัดแสดงผลงานที่Heimtextil เมือง Frankfurt ประเทศเยอรมนี
เมื่อวันที่ 12-15 มค.2559 ที่ผ่านมา

   

ฮิต: 202

ขอแสดงความยินดีกับ

คุณภัคพร ชาญประสบผล

คุณอวิกา  สมัครสมาน

คุณสุภาวินี จรุงเกียรติกุล

คุณนวธันย์ รุ่งดิลกโรจน์

ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

 

และ อาจารย์ณัฐพงศ์ สารพูนทรัพย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

 

ที่ได้รับรางวัล finalist  

จากการประกวด Creative Textiles Award 2015

 

ฮิต: 233

กับ น.ส ณัฐวิกา บุญอาจ

นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ระดับอุดมศึกษา)

การประกวดภาพวาดหัวข้อ รถไฟฟ้าMRTของฉัน

 

ฮิต: 198

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601 

 

Our location